Oferta pomocy

Na terenie Gminy Andrychów :

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie

 • 34-120 Andrychów, ul. Dąbrowskiego 19, woj. Małopolskie,
  tel. 33 875 24 46, fax. 33 875 45 59
  WSP w swojej strukturze posiada nowoczesne oddziały psychiatryczne, oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, oddział terapii uzależnień od alkoholu, oddział dzienny psychiatryczny, oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu, poradnię zdrowia psychicznego – więcej informacji na www.szpital.info.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Andrychowie

Andrychowskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Integracji Społecznej „WATRA”

 • 34-120 Andrychów, ul. Metalowców 10, tel. 33  877 28 62
  Prowadzi działalność statutową na rzecz osób, które są osobami uzależnionymi od alkoholu i innych środków psychoaktywnych; były lub są leczone z uzależnienia od alkoholu; są :
  - współuzależnione, ofiarami przemocy w rodzinie, zagrożone wykluczeniem społecznym; sympatyzują z ruchem abstynenckim.
  Formy pomocy: punkt pierwszego kontaktu, grupy terapeutyczne, samopomocowe, warsztatowe oraz spotkania integracyjne więcej informacji www.watra.andrychow.eu

Andrychowskie Stowarzyszenie Odnowy Psychicznej i Fizycznej Klub Integracji Społecznej  „ŚWIATŁO-NADZIEJA”

 • 34-120 Andrychów, ul. Pachla 14, tel. 516 846 380, 33 875 35 18
  Prowadzenie terapii dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i członków ich rodzin (współuzależnionych): prowadzenie konsultacji indywidualnych;  zajęć grupowych; organizowanie warsztatów, obozów terapeutycznych; prowadzenie zajęć profilaktycznych w terenie - sesje wyjazdowe; edukacji profilaktycznej; organizowanie imprez sportowo-edukacyjnych dla osób uzależnionych i dzieci z rodzin patologicznych.
 • http://swiatlo-nadzieja.andrychow.eu/

Grupy AA  tel. 502 594 369

 • STOKROTKA  czwartki godz. 16:30, Andrychów, ul. Metalowców 10
 • PODAJ DALEJ  środy godz. 16:30, Andrychów, ul. Metalowców 10
 • AL - ANON  wtorki godz. 16:00, Andrychów, ul. Metalowców 10
 • EXODUS  piątki godz. 19:00, Andrychów, ul. Batorego nr 48 i 52 (Dom Wsparcia dla Bezdomnych)
 • MGIEŁKA  niedziela godz. 19:00, Andrychów, ul. Batorego nr 48 i 52 (Dom Wsparcia dla Bezdomnych)

Województwo Małopolskie:

Placówki leczenia uzależnień od alkoholu:

Placówki leczenia uzależnień od środków psychoaktywnych:

Województwo Śląskie:

http://www.parpa.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=67&Itemid=84

Placówki lecznictwa dla młodzieży na terenie kraju:

http://www.parpa.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=314&Itemid=207

 

 

Ośrodek Wspierania Rodziny, 34-120 Andrychów, ul. Metalowców 10, Telefon/Fax: 33 8752429, E-mail: owr@andrychow.pl