Redakcja

Tytuł : andrychow.pl
Wpis do rejestru dzienników i czasopism :
Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny
Ns. Rej. Pr. 53/07
Data wpisu : 8 maja 2007 r.

Redaktor Naczelny :
Jarosław Skupień
34-120 Andrychów, ul. K.K. Baczyńskiego 3
jarek@andrychow.pl

Wydawca :
Wins Systemy Komputerowe Jarosław Skupień
34-120 Andrychów, ul. K.K. Baczyńskiego 3
wins@andrychow.pl

Siedziba i adres redakcji :
34-120 Andrychów, ul. K.K. Baczyńskiego 3
Tel. 502 740 628
 

Częstotliwość ukazywania się : codziennie